i en stille sidegade til nørrebrogade kigger et snedkerværkstedsvindue op til fortovsplan fra kælderniveau. vinduet danner rammen for et nyt udstillingssted; encore. 4 gange årligt åbner encore udstillinger af internationale samtidskunstnere under sommersæsongen. fælles for værkerne er, at de har været udstillet før. de er udvalgt, fordi vi elsker dem, fordi vi mener, de ikke alene kan bære en genudstilling, men også fortjener det: dels fortjener flere mennesker at se værkerne, dels fortjener kunstnerne denne anledning til at genbesøge og genarbejde deres værker i forhold til den ny kontekst vinduesrammen udgør.encore er et kunstnerdrevet udstillingssted, der viser værker af endnu relativt uetablerede kunstnere. udstillingssteder med denne profil er der efterhånden en del af i københavn. vi oplever en tendens til, at når kunstnere kuraterer endnu uetablerede kunstnere udmunder det oftest i udstillinger med nye værker produceret særligt til anledningen. encore adskiller sig ved, at stedet udstiller værker, der har været vist før. med dette som grundlæggende præmis for kurateringen ønsker vi at anerkende kvaliteten og aktualitetens holdbarhed i de valgte værker. dette er en gestus henvendt til offentligheden, til kunstneren og til det omgivende miljø af kunstnerdrevne udstillingssteder. vi ønsker at foranledige refleksioner omkring den orientering mod fremdrift og det nye, som synes at præge både uetablerede kunstneres og kunstnerdrevne udstillingssteders praksis. der er utvivlsomt mange potentialer forbundet med en sådan orientering fremad, men encore foreslår og undersøger potentialer forbundet med genvisning af tidligere udstillede værker.et åbenlyst potentiale ved genudstilling er såvel kunstnerens som publikums udforskning af, hvordan det gamle værk forandres, når det installeres i en ny ramme. et andet potentiale, vi i særdeleshed betoner, relaterer til mulighederne for dialog og refleksion omkring værket. vi udnytter den omstændighed, at en version af værket i form af kunstnerens dokumentation, allerede er tilgængelig forud for dets installering hos encore. således vil der til hver fernisering være et udvalg af forskellige fag- og kulturpersoner som præsenterer et svar eller refleksioner over det oprindelige værk - vi kalder dem 'encores'. disse 'encores' kan have form af performance, forelæsning, musikstykke, poesi, mad mm og vil dels gå i dialog med værket, dels fungere som fejringer af det og endelig som indgange til oplevelsen af værket, der på varierende vis supplerer den kunstfaglige formidling.encores vindue kan kun betragtes fra gadeplan. herved adskiller encore sig fra mange andre udstillingssteder. beskueren hverken kan eller skal træde indenfor i et decideret udstillingsrum og tilfældigt forbipasserende ser det udstillede værk fra samme vinkel som det publikum, der har opsøgt det intentionelt. i alle værker indgår ord som et centralt element, enten som tale eller skrift. oplevelsen af dette element forudsætter ophold ved vinduet og for værker, som indeholder en lydside må publikum via et QR-link aflytte denne på deres egen telefon. udstillingsbeskrivelsen ligger altid som prints i en plexiglaspostkasse monteret på væggen ved siden af vinduet, mens publikum må følge et link til encores blog for at genopleve de indgange til værkoplevelsen, som de forskellige ’encores’ tilbød til ferniseringen. på bloggen findes også en mere uddybende udstillingsbeskrivelse samt dokumentation af det oprindelige værk. i form af de forskellige flader, som udgøres af 'encores', dokumentation, lyd, udstillingsbeskrivelse og selvfølgelig vinduesdisplay, ønsker vi at skabe et flerdimensionelt rum omkring værket, så det kan opleves udfoldet både fra forskellige vinkler og i varierende grad.


PERSONERNE BAG

Lina Katan, kunstfaglig leder og kurator

Benedikte Sander, kunstfaglig leder og kurator

Milia Wallenius, kunstfaglig formidler